City singers: new challenges for bird communication

20 October 2011Photo by Dario Sanches

Bird songs show higher frequencies along a rural-urban gradient in response to human noise
Title: The Rufous-Collared Sparrow (Zonotrichia capensis) utters higher frequency songs in urban habitats
Author: Paola Laiolo
*E-mail:  paola[at]ebd.csic.es

Abstract: Literature is increasingly reporting cases of animal species changing their behaviour when dwelling in towns. Common responses of passerines involve earlier singing during the day and variation in song physical properties to reduce the impact of masking traffic noise on communication. In this paper I analyse the song of the Rufous-Collared Sparrow (Zonotrichia capensis), a widespread passerine inhabiting Central and Southern America. I recorded the songs from 114 males along a rural-urban gradient encompassing open woodland, peripheral and inner garden suburbs in Bahía Blanca, Argentina. By considering variation in five frequency parameters of the song, I found that Rufous-Collared Sparrows sang significantly higher pitched songs (with higher minimum frequency) when dwelling in suburbs than in rural habitats. This study provides further evidence of bird behaviour of switching song frequency in urban habitats, as recorded in several Northern American and European passerines. Since anthropogenic noise is predominantly low in frequency, singing at higher pitches in cities likely reduces acoustic interference and maximize signal transmission over distance.


CATALÀ

Títol: El Txingolo Comú (Zonotrichia capensis) té un cant més agut en habitats urbans
Autor: Paola Laiolo
*E-mail:  paola[at]ebd.csic.es
Resum: Hi ha un nombre cada cop més gran d’espècies animals on s’han demostrat que han canviat el seu comportament quan viuen a les ciutats. Dos canvis típics observats en paseriformes són el cant més d’hora pel matí i la variació de les seves propietat físiques amb l’objectiu de reduir l’efecte del soroll del trànsit en la comunicació. En aquest estudi es va analitzar el cant del Txingolo Comú, un paseriforme molt comú arreu d’Amèrica Central i del Sud. Es va enregistrar el cant de 114 mascles al llarg d’un gradient rural-urbà que inclogué boscos oberts i jardins tant de la perifèria com del centre dels barris de les afores de Bahía Blanca, Argentina. Mitjançant l’estudi de la variació en cinc paràmetres de freqüència de les cançons, es va trobar que el Txingolo Comú va cantar significativament amb tons més aguts (freqüències mínimes més altes) quan viu a les zones urbanes. Aquest estudi proporciona més evidències sobre els canvis en l’espectre de freqüència de les cançons dels ocells en hàbitats urbans, com ja s’ha vist en d’altres paseriformes nord-americans i europeus. Ja que el soroll antropogènic és predominantment de baixa freqüència, en cantar en tons més aguts es reduirien les interferències i es maximitzaria la transmissió de senyals en la distància dintre de les ciutats.

ESPAÑOL

Título: El Chingolo Común (Zonotrichia capensis) muestra un canto más agudo en hábitats urbanos
Autor: Paola Laiolo
*E-mail:  paola[at]ebd.csic.es
Resumen: Existe un número creciente de especies animales en las que se han demostrado cambios de comportamiento al vivir en las ciudades. Dos respuestas típicas observadas en paseriformes son el canto más temprano por la mañana y la variación de sus propiedades físicas con objeto de reducir el enmascaramiento del ruido del tráfico en la comunicación. En este estudio se analizó el canto del Chingolo Común, un paseriforme muy común de América Central y del Sur. Se registró el canto de 114 machos a lo largo de un gradiente rural-urbano que abarcó bosques abiertos y jardines tanto de la periferia como en el centro de los barrios de las afueras de Bahía Blanca, Argentina. Al estudiar la variación en cinco parámetros de frecuencia de las canciones, se encontró que el Chingolo Común cantó significativamente con tonos más agudos (frecuencias mínimas más altas) cuando vivía en las zonas urbanas. Este estudio proporciona más evidencias sobre los cambios en el espectro de frecuencia de las canciones de las aves en hábitats urbanos, tal y como ya se ha visto en diversos paseriformes norteamericanos y europeos. Puesto que el ruido antropogénico es predominantemente de baja frecuencia, al cantar en tonos más agudos se reducirían las interferencias y se maximizaría la transmisión de señales en la distancia dentro de las ciudades.
  

Paola Laiolo

Read more...

Video recording of a Tawny Owl attack in a Long-eared Owl nest

18 October 2011

On April 2007 the author of this note recorded an attack by an adult Tawny Owl on a female Long-eared Owl on its nest. The Long-eared Owl managed to repell the attack and kept the chicks safe.

 
The long-eared Owl nest with four chicks. The infrared camera is visible at right.


Photo by Jordi Baucells


 

 


Title: Brood defence by a female Long-eared Owl Asio otus against an attack by a Tawny Owl Strix aluco
Author: Jordi Baucells
*E-mail: jbaucells[at]biodiversitat.cat
Abstract: This note reports an attack by an adult Tawny Owl Strix aluco on an adult female Long-eared Owl Asio otus on its nest. The event occurred on 1 April 2007 and was recorded with a high definition infrared camera installed near the nest ten days earlier. The Long-eared Owl nest was in a stone pine Pinus pinea and contained four six-day-old chicks. Some 261 meters away from this nest, an oak contained a Tawny Owl nest with two about 20-day-old chicks. The Tawny Owl attack lasted for five seconds, during which time the Long-eared Owl repelled the attack and kept her chicks safe. Interspecific competition between Long-eared and Tawny owls is known, although attempts at nest predation have seldom been described.
 
 
 

CATALÀ
 
Títol: Defensa del niu per una femella de Mússol Banyut Asio otus davant d’un intent de predació per un Gamarús Strix aluco
Autors: Jordi Baucells
*E-mail: jbaucells[at]biodiversitat.cat
Resum: Aquesta nota descriu l’atac, ocorregut l’1 d’abril de 2007, d’un Gamarús Strix aluco adult a una femella adulta de Mussol Banyut Asio otus que estava dins del niu amb quatre polls de 6 dies d’edat. Aquest fet va ser enregistrat amb una càmera d’infraroig d’alta sensibilitat, col·locada uns 70 cm de la plataforma del niu. El niu estava en una plataforma artificial dalt d’un pi pinyer Pinus pinea. A 261 metres d’aquest niu hi havia un niu de Gamarús amb polls d’uns 20 dies d’edat. Les imatges mostren l’agressivitat amb què el gamarús agredeix el Mussol Banyut, agafant-lo pel pit amb les urpes, possiblement intentant deixar els polls al descobert. La competència entre aquestes dues espècies és prou coneguda, sobretot pel què fa als recursos alimentaris i l’ús de l’hàbitat, però no s’ha trobat a la bibliografia cap descripció o enregistrament d’un atac directe com aquest, dins del niu.


 
ESPAÑOL

Título: Defensa del nido por una hembra de Búho Chico Asio otus ante un intento de depredación por parte de un Cárabo Strix aluco
Autores: Jordi Baucells
*E-mail: jbaucells[at]biodiversitat.cat
Resumen: La nota describe el ataque, ocurrido el 1 de abril de 2007, de un ejemplar de Cárabo común Strix aluco adulto sobre una hembra adulta de Búho Chico Asio otus que se encontraba en el interior del nido con cuatro pollos de 6 días de edad. El ataque fue grabado con una cámara de infrarrojos de alta sensibilidad colocada a unos 70 cm de la plataforma del nido, una plataforma artificial colocada en un pino piñonero Pinus pinea. A 261 metros del nido de Búho Chico se encontraba un nido de Cárabo con pollos de unos 20 días de edad. Las imágenes muestran la agresividad del Cárabo, que se vuelca sobre la hembra de Búho Chico agarrándola con las garras por el pecho, posiblemente intentando dejar los pollos al descubierto. La competencia entre estas dos especies es conocida, especialmente por los recursos alimentarios y el uso del hábitat, pero no se han encontrado referencias de ataques directos dentro del nido.
Texto completo
 
Jordi Baucells

Read more...

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP