The RCO is in Publons

07 November 2016

http://home.publons.com/Peer review aims to guarantee the best quality of published scientific articles. When our manuscripts are reviewed by other colleagues specialized in the same topic of our research, we are benefited from their ideas, comments and suggestions. As a result, our finally published articles are improved and their contribution to the scientific community is better.
Despite of the key role of peer review for a suitable spread of science, this task is insufficiently recognized and rewarded. Publons is a new social network, which aims to give recognition by peer review and editorial work. You can create your own profile in Publons and add your reviewer and/or editor activity.
From the RCO, we firmly believe in the capital relevance of reviewing and editorial tasks. To give support and recognition to our reviewers and editors, we have added the RCO to Publons. If you reviewed a manuscript for the RCO in the past, please let us know! We will be glad to certificate your activity.

 
La revisió per parells té com a objectiu garantir que la qualitat científica dels articles publicats és la millor possible. Quan els nostres manuscrits són revisats per altres especialistes en la matèria, ens beneficiem de les seves idees, comentaris i suggeriments. Com a resultat, els nostres articles, quan finalment són publicats, són millors i, per tant, la seva contribució a la comunitat científica millor.
Tot i el paper clau de la revisió per parells per a la correcta difusió de la ciència, aquesta tasca normalment és poc reconeguda i recompensada. Publons és una xarxa social que té entre d’altres objectius proporcionar reconeixement a les tasques de revisió i edició. En Publons, pots crear-te un perfil i afegir la teva activitat com a revisor i/o editor.
Des de la RCO, som conscients del paper fonamental de les tasques tant de revisió com edició. Per això, i per donar reconeixement als nostres revisors i editors, hem afegit la RCO a Publons. Si has avaluat un manuscrit per a la RCO, si us plau digues-nos-ho! Amb molt de gust certificarem el vostre treball per a la revista.
 
 
La revisión por pares tiene como objetivo garantizar que la calidad científica de los artículos publicados es la mejor posible. Cuando nuestros manuscritos son revisados por otros especialistas en la materia, nos beneficiamos de sus ideas, comentarios y sugerencias. Como resultado, nuestros artículos, cuando finalmente son publicados, son mejores y, por tanto, su contribución a la comunidad científica mejor.
A pesar del papel clave de la revisión por pares para la correcta difusión de la ciencia, esta labor normalmente es poco reconocida y recompensada. Publons es una nueva red social que tiene entre otros objetivos proporcionar reconocimiento a las tareas de revisión y edición. En Publons, puedes crearte un perfil y añadir tu actividad como revisor y/o editor.
Desde la RCO, somos conscientes del papel fundamental de las tareas tanto de revisión como edición. Por eso y para dar reconocimiento a nuestros revisores y editores, hemos añadido la RCO a Publons. Si has revisado un manuscrito para la RCO, por favor ¡dínoslo! Estaremos encantados de certificar tu trabajo para la revista.

0 comentarios:

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP