Plumage colour assessment with the naked eye

03 September 2009


 

Fancy colourimeters are replacing colour charts on the study of bird plumage. However, this technology is not affordable for everyone, precluding, for instance, the cretion of amateur ringing networks to study the ecology and evolution of bird colouration. Esther del Val et al. show in a study with crossbills that visual inspection of bird colour is not only easy and cheap, but also surprisingly reliable.

Title: A validation of visual assessment of plumage colour in crossbill males by the use of colorimetry
Authors: Esther del Val*, Antoni Borràs, Josep Cabrera & Juan Carlos Senar
*E-mail: estherdelval [-] yahoo.es
Ab
stract: We present an affordable method to assess patterns and colour variations of crossbill males Loxia spp. Our aim was to validate qualitative colour categories, used in the field by visual inspection, with quantitative data obtained with a colorimeter. Patterns and colour variations of 219 Common Crossbill (Loxia curvirostra) males were measured using both techniques comparatively. We found a good correspondence between the tristimulus scores generated by the colorimeter and our visual scoring system. Our results support the accuracy of our visual colour assessment procedure and offer amateurs, field ornithologists and researchers interested in the species an easy, inexpensive, repeatable and objective alternative to the use of modern electronic devices.


Full textCATALÀ
 
Títol: Validació d’un mètode visual d’avaluació del color del plomatge en mascles de Trencapinyes mitjançant la utilització de la colorimetria
Autors: Esther del Val*, Antoni Borràs, Josep Cabrera & Juan Carlos Senar
*E-mail: estherdelval [-] yahoo.es
Resum: En aquest article presentem un mètode senzill i fiable per avaluar les diferents tipologies i patrons de coloració del plomatge dels mascles de Trencapinyes Loxia spp. En una mostra de 219 mascles de Trencapinyes Loxia curvirostra capturats al Prepirineu, es van comparar les diferents tipologies qualitatives de coloració obtingudes per inspecció ocular dels individus (colors grocs, taronges i vermells, distingint addicionalment entre colors homogenis i tacats), amb dades quantitatives obtingudes amb un colorímetre (valors de lluminositat, to i intensitat). Es va trobar una bona correspondència entre l’avaluació visual i els valors colorimètrics. Aquests resultats ofereixen als amateurs, ornitòlegs de camp i investigadors interessants en l’espècie, una alternativa adequada, senzilla i barata per mesurar les variacions en el color d’aquesta espècie. Des de un punt de vista més general, els nostres resultats suggereixen que les valoracions del color visuals poden ser més objectives i útils del que fins ara s’havia pensat.


Text complet

ESPAÑOL
 
Título: Validación de un método visual de evaluación del color del plumaje en machos de Piquituerto mediante el uso de colorimetría
Autores: Esther del Val*, Antoni Borràs, Josep Cabrera & Juan Carlos Senar
*E-mail: estherdelval [-] yahoo.es
Resumen: En este artículo presentamos un método sencillo y fiable para evaluar los distintos tipos y patrones de coloración del plumaje de machos de Piquituerto Loxia spp. En una muestra de 219 machos de Piquituerto Común Loxia curvirostra capturados en el Pre-Pirineo, comparamos las diferentes categorías cualitativas de coloración asignadas en el campo mediante inspección ocular de los individuos (coloración amarilla, naranja o roja, distribuida de forma homogénea o parcheada), con los datos cuantitativos obtenidos con un colorímetro (valores de luminosidad, tono e intensidad). Encontramos una buena correspondencia entre nuestro sistema de evaluación visual y los valores colorimétricos. Estos resultados ofrecen a amateurs, ornitólogos de campo e investigadores interesados en la especie una alternativa objetiva, sencilla y barata para medir las variaciones de coloración de esta especie. Desde un punto de vista más general, nuestros resultados sugieren que las valoraciones visuales de color pueden ser más objetivas y útiles de lo que se pensaba hasta ahora.


Texto completo


Photo from the paper

0 comentarios:

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP