The adaptive value of nests

11 September 2009

Bird nests differ in quality. However, better parents are expected to build better nests, precluding a causal interpretation of correlations between nest characteristics and breeding success. Nest quality was experimentally changed demonstrating that nest characteristics, per se, affects breeding success.
Title: How does nest quality per se affect the incubation process? An experimental approach
Authors: Elena Álvarez* & Emilio Barba
*E-mail: Elena.Alvarez
[-] uv.es
Ab
stract: Given that a nest’s thermal properties are affected by its composition and characteristics, and that nest temperature affects the incubation process, we would expect to find a relationship between nest characteristics and the incubation process. We tested this hypothesis in a Great Tit Parus major population, randomly substituting birds’ original nests with artificial ‘good’ and ‘bad’ quality nests at the onset of incubation. Birds added material to almost all the replacement nests, although there was no difference between the good and bad nests in terms of the quantity of material added. The proportion of nests fledging at least one chick did not differ between control and good nests, but was significantly lower in bad nests. The length of the incubation period did not differ between good and control nests. Hatching success was higher in good than in control nests. Our results suggest that nest quality affects the incubation process, regardless of the quality of the parents. To our knowledge, this is the first study to have shown this relationship experimentally.

Full text 


CATALÀ
 
Títol: Com afecta la qualitat del niu per se al procés d’incubació? Una aproximació experimental
Autors: Elena Álvarez* & Emilio Barba
*E-mail: Elena.Alvarez [-] uv.es
Resum: La composició i característiques del niu afecten les seves propietats tèrmiques, i la temperatura del niu afecta al procés d’incubació. Aleshores, esperem una relació entre les característiques del niu i el procés d’incubació. Contrastem aquesta hipòtesi en una població de Mallerenga Carbonera Parus major, canviant aleatoriament els nius originals per nius artificials de “bona” i “mala” qualitat al començament de la incubació. Els ocells van afegir material en quasi tots els nius experimentals, però no es van trobar diferències en la quantitat de material afegit entre els nius bons i dolents. La proporció de nius on almenys un pollet va volar no va diferir entre els nius control i els bons. El període d’incubació no va diferir entre els nius control i els bons. L’èxit d’eclosió va ser major en els nius bons que en els control. Els nostres resultats suggereixen que la qualitat del niu per se afecta al procés d’incubació, independentment de la qualitat dels pares. Pel que sabem, aquest és el primer estudi que mostra aquesta relació de manera experimental.

Text complet
 
ESPAÑOL
Título: ¿Cómo afecta la calidad del nido per se al proceso de incubación? Una aproximación experimental
Autores:  Elena Álvarez* & Emilio Barba
*E-mail: Elena.Alvarez [-] uv.es
Resumen: La composición y características del nido afectan sus propiedades térmicas, y la temperatura del nido afecta al proceso de incubación. Por tanto, esperamos una relación entre las características del nido y el proceso de incubación. Contrastamos esta hipótesis en una población de Carbonero Común Parus major, cambiando aleatoriamente los nidos originales por nidos artificiales de “buena” y “mala” calidad al comienzo de la incubación. Las aves añadieron material en casi todos los nidos experimentales, pero no hubo diferencias en la cantidad de material añadido entre los nidos buenos y malos. La proporción de nidos donde voló al menos un pollo no difirió entre los nidos control y buenos, siendo significativamente más baja en los nidos malos. El periodo de incubación no difirió entre los nidos control y los buenos. El éxito de eclosión fue mayor en los nidos buenos que en los control. Nuestros resultados sugieren que la calidad del nido per se afecta al proceso de incubación, independientemente de la calidad de los padres. Por lo que conocemos, este es el primer trabajo que muestra esta relación de forma experimental.

Texto completo 
Study protagonists: Parus major, Elena Álvarez and Emilio Barba

Photos courtesy of the authors of the paper

0 comentarios:

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP