Video recording of a Tawny Owl attack in a Long-eared Owl nest

18 October 2011

On April 2007 the author of this note recorded an attack by an adult Tawny Owl on a female Long-eared Owl on its nest. The Long-eared Owl managed to repell the attack and kept the chicks safe.

 
The long-eared Owl nest with four chicks. The infrared camera is visible at right.


Photo by Jordi Baucells


 

 


Title: Brood defence by a female Long-eared Owl Asio otus against an attack by a Tawny Owl Strix aluco
Author: Jordi Baucells
*E-mail: jbaucells[at]biodiversitat.cat
Abstract: This note reports an attack by an adult Tawny Owl Strix aluco on an adult female Long-eared Owl Asio otus on its nest. The event occurred on 1 April 2007 and was recorded with a high definition infrared camera installed near the nest ten days earlier. The Long-eared Owl nest was in a stone pine Pinus pinea and contained four six-day-old chicks. Some 261 meters away from this nest, an oak contained a Tawny Owl nest with two about 20-day-old chicks. The Tawny Owl attack lasted for five seconds, during which time the Long-eared Owl repelled the attack and kept her chicks safe. Interspecific competition between Long-eared and Tawny owls is known, although attempts at nest predation have seldom been described.
 
 
 

CATALÀ
 
Títol: Defensa del niu per una femella de Mússol Banyut Asio otus davant d’un intent de predació per un Gamarús Strix aluco
Autors: Jordi Baucells
*E-mail: jbaucells[at]biodiversitat.cat
Resum: Aquesta nota descriu l’atac, ocorregut l’1 d’abril de 2007, d’un Gamarús Strix aluco adult a una femella adulta de Mussol Banyut Asio otus que estava dins del niu amb quatre polls de 6 dies d’edat. Aquest fet va ser enregistrat amb una càmera d’infraroig d’alta sensibilitat, col·locada uns 70 cm de la plataforma del niu. El niu estava en una plataforma artificial dalt d’un pi pinyer Pinus pinea. A 261 metres d’aquest niu hi havia un niu de Gamarús amb polls d’uns 20 dies d’edat. Les imatges mostren l’agressivitat amb què el gamarús agredeix el Mussol Banyut, agafant-lo pel pit amb les urpes, possiblement intentant deixar els polls al descobert. La competència entre aquestes dues espècies és prou coneguda, sobretot pel què fa als recursos alimentaris i l’ús de l’hàbitat, però no s’ha trobat a la bibliografia cap descripció o enregistrament d’un atac directe com aquest, dins del niu.


 
ESPAÑOL

Título: Defensa del nido por una hembra de Búho Chico Asio otus ante un intento de depredación por parte de un Cárabo Strix aluco
Autores: Jordi Baucells
*E-mail: jbaucells[at]biodiversitat.cat
Resumen: La nota describe el ataque, ocurrido el 1 de abril de 2007, de un ejemplar de Cárabo común Strix aluco adulto sobre una hembra adulta de Búho Chico Asio otus que se encontraba en el interior del nido con cuatro pollos de 6 días de edad. El ataque fue grabado con una cámara de infrarrojos de alta sensibilidad colocada a unos 70 cm de la plataforma del nido, una plataforma artificial colocada en un pino piñonero Pinus pinea. A 261 metros del nido de Búho Chico se encontraba un nido de Cárabo con pollos de unos 20 días de edad. Las imágenes muestran la agresividad del Cárabo, que se vuelca sobre la hembra de Búho Chico agarrándola con las garras por el pecho, posiblemente intentando dejar los pollos al descubierto. La competencia entre estas dos especies es conocida, especialmente por los recursos alimentarios y el uso del hábitat, pero no se han encontrado referencias de ataques directos dentro del nido.
Texto completo
 
Jordi Baucells

0 comentarios:

  © Revista Catalana d'Ornitologia by Institut Català d'Ornitologia 2009

Back to TOP